Tag: thanh tra

Năm 2016, Bộ KH&CN sẽ thanh tra diện rộng kinh doanh vàng

Về chất lượng: Tiến hành thử nghiệm đối với 19 mẫu vàng trang sức mỹ nghệ của 5 cơ sở, phát hiện 4 mẫu không đạt chất lượng. Cụ thể sản phẩm của doanh nghiệp Hoàng Tín (Nguyễn Thái Học) có 3 mẫu không đạt đó là 2 lắc tay, 1 kiềng cổ công bố ...