Tag: thanh tra chính phủ

Kiến nghị thu hồi gần 30.000 tỷ đồng, hàng nghìn ha đất

Theo đó, trong năm 2012, toàn ngành đã triển khai 9.685 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội và 168.702 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của 527.544 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách ...