Tag: phòng karaoke

Quy định về điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ Karaoke

Văn bản quy phạm pháp luật - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP - Nghị định số 01/2012/NĐ-CP - Nghị định 72/2009/NĐ-CP - Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL - Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL - Thông tư 33/2010/TT-BCA Giấy phép kinh doanh karaoke Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke: Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, ...