Tag: phát triển

Phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực tài chính vi mô trong đời sống kinh tế – xã hội

Ban đầu Chính phủ không đưa ra khung pháp lý cụ thể cho sự hoạt động của các tổ chức TCVM, đa số các tổ chức tài chính nhận sự hỗ trợ vốn cũng như kỹ thuật từ các Tổ chức phi chính phủ (NGO). Đến năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật các ...

Hà Nội sẽ sớm có taxi chạy bằng điện ?

Theo biên bản ghi nhớ các bên đã ký vào tháng 12/2015, sẽ có khoảng 10.000 đến 20.000 xe điện Renault được nhập khẩu về Việt Nam trong vòng 5 năm để phục vụ cho dịch vụ taxi của Mai Linh. Theo đó, Mai Linh dự kiến thiết lập những đội xe taxi điện tại các ...