Tag: nhập khẩu

Tỷ giá 2013: Linh hoạt, chứ đừng… “nén”

Kế đến, thời gian qua, cung cách điều hành tỷ giá NHNN bám sát thị trường hơn, điều chỉnh thường xuyên cung – cầu ngoại tệ. Tỷ giá ổn định góp phần quan trọng trong sự ổn định lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, vay nợ nước ngoài… Hơn thế, giúp ...