Tag: cơ sở giáo dục

Quốc hội thông qua Luật Báo chí, không cấm nhà báo sử dụng mạng xã hội

Giải trình điểm này, bà Nguyễn Thanh Hải nói: "Đây là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định, không thể đưa nội dung này vào luật. Trường hợp thấy cần thiết phải quản lý các hoạt động trên, cơ quan báo chí có thể quy định nội dung này tại ...