Tag: chuyên gia nghiên cứu quốc tế

Chỉ số giá nhà ở tại Thâm Quyến dẫn đầu toàn cầu

Giá nhà ở tại các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới tăng 4,4% trong năm 2015 và các thành phố thuộc Thâm Quyến, Trung Quốc đang dẫn đầu toàn cầu về chỉ số giá nhà ở. Cụ thể, theo chỉ số được ghi nhận từ hơn 121 trong số 165 thành phố được theo ...