Tag: cải cách hành chính

Tiên phong trong cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

Hà Nội đã chủ động trong việc đón bắt, chuẩn bị thực hiện trước khi hai luật nói trên có hiệu lực, thu hút được sự ủng hộ, đồng thuận của DN. Cụ thể, thành phố đã giảm thời gian đăng ký thành lập DN từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc kể từ ...