Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Công ty Cho thuê tài chính TNHH Một thành viên BIDV khai trương hoạt động trên cơ sở sáp nhập hai Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam I (Leasing I) và Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam II (Leasing II) theo các quyết định số 1659/QĐ-NHNN và quyết định số 1660/QĐ-NHNN ngày 29/07/2011.

Công ty Cho thuê tài chính TNHH Một thành viên BIDV (BLC) có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hai công ty Leasing I và II. Việc sáp nhập hai công ty giúp BIDV quản lý hoạt động cho thuê tài chính tập trung tại một đầu mối cũng như thống nhất định hướng hoạt động kinh doanh.

BLC có tổng số vốn điều lệ là 447,8 tỷ đồng, do BIDV sở hữu 100%, trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính, cho thuê vận hành, bán và cho thuê lại….

Đến 31/12/2011, Tổng tài sản của BLC đạt 3.313 tỷ đồng; Dư nợ cho thuê tài chính đạt 3.001 tỷ đồng, chiếm 17,22% dư nợ các Công ty cho thuê tài chính thuộc Hiệp hội cho thuê tài chính và đứng thứ 3 trong số này; Nguồn vốn đạt 3.313 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, BLC có hơn 900 khách hàng trên toàn quốc với gần 2000 Hợp đồng cho thuê tài chính.