Năm 2016, Bộ KH&CN sẽ thanh tra diện rộng kinh doanh vàng

Về chất lượng: Tiến hành thử nghiệm đối với 19 mẫu vàng trang sức mỹ nghệ của 5 cơ sở, phát hiện 4 mẫu không đạt chất lượng. Cụ thể sản phẩm của doanh nghiệp Hoàng Tín (Nguyễn Thái Học) có 3 mẫu không đạt đó là 2 lắc tay, 1 kiềng cổ công bố hàm lượng vàng 24k (99,99%), kết quả thử nghiệm chỉ đạt lần lượt là 99,54%, 99,29% và 99,45%. Doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Thành Đạt (Giảng Võ) có 1 mẫu kiềng cổ không đạt, công bố vàng 24k (99,99%), kết quả thử nghiệm chỉ đạt 99,45%.

Năm 2016, Bộ KH&CN sẽ thanh tra diện rộng kinh doanh vàng

Năm 2016, Bộ KH&CN sẽ thanh tra diện rộng kinh doanh vàng

Về nhãn hàng hóa: Kiểm tra 88 mẫu hàng hóa, trong đó có 47 mẫu không đạt về ghi nhãn. Vi phạm chủ yếu là không ghi đủ những nội dung bắt buộc trên nhãn theo đúng quy định như: tên hàng hóa, mã ký hiệu tổ chức, cá nhân sản xuất, khối lượng của vật gắn trên vàng.

Trước tình trạng trên, báo Công Thương đưa tin, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.

Trước tình hình trên, Bộ KH&CN quyết định tổ chức, chỉ đạo các lực lượng trong toàn ngành triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc về vấn đề này. Cuộc thanh tra sẽ tập trung trong các tháng 7, 8 và 9/2016, Bộ KHCN sẽ tổng kết đánh giá và công bố về kết quả cuộc thanh tra ngay sau đó.

Cuộc thanh tra nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật đối với vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính. Đồng thời, khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương về công tác quản lý nhà nước và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hệ thống Thanh tra KH&CN.