Khó “đòi” tài sản cho thuê tài chính

Theo quy định của pháp luật, tài sản cho thuê trong quá trình CTTC là tài sản thuộc sở hữu của bên cho thuê. Trong thời gian qua, các công ty CTTC gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc theo dõi và xử lý tài sản cho thuê mặc dù tài sản này thuộc quyền sở hữu của công ty CTTC. Có trường hợp công ty cho thuê đến thu hồi tài sản cho thuê thì người thuê đã bỏ trốn; có trường hợp có quyết định thu hồi tài sản cho thuê của Tòa án từ cuối năm 2000 nhưng đến nay việc thu hồi tài sản cho thuê chưa thực hiện được…

Những khó khăn, vướng mắc này phát sinh từ tình trạng người thuê không hợp tác với công ty CTTC trong việc trả lại tài sản, chưa có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, của các cơ quan nhà nước đối với việc thu hồi tài sản của công ty CTTC mặc dù đã có các quy định của Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản CTTC của công ty CTTC. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty CTTC nói riêng và sự an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung.

Ngoài ra, trong thực tế thu hồi tài sản CTTC còn xảy ra một số trường hợp chưa có quy định, chế tài xử lý như tài sản thuê không còn để ở nơi đăng ký sử dụng, bên thuê đem tài sản thuê đi hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam, bị cơ quan chức năng của nước ngoài thu giữ (tàu thủy)…

Mặt khác, theo ý kiến của các công ty CTTC, thời hạn tối đa (không quá 30 ngày) để bên thuê có nghĩa vụ giao tài sản cho thuê và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho thuê là quá dài, bên thuê có thừa thời gian tẩu tán tài sản thuê, ảnh hưởng tới việc thu hồi tài sản thuê.

Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật đối với hoạt động của công ty CTTC là rất cần thiết. Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ngân hàng Nhà nước) Vũ Thế Vậc, trước mắt sẽ xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, tạo lập môi trường pháp lý cho các công ty CTTC hoạt động an toàn, hiệu quả.