Mất bao lâu để giải thể một công ty chứng khoán?

Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông trong đó vấn đề đáng chú ý nhất là Xin ý kiến cổ đông giải thể công ty. Việc được giải thể hay không còn chờ Đại hội cổ đông phán quyết vào ngày 25/4 tới đây. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư trên thị trường thì một vấn đề đáng quan tâm là: Giả sử Đại hội cổ đông thông qua thì mất bao lâu để Chứng khoán Kim Long giải thể xong, như thường lệ?

cong-ty-chung-khoan

Chúng tôi điểm qua một số trường hợp giải thể công ty chứng khoán gần đây để nhà đầu tư nắm được.

Chứng khoán Âu Việt (AVS): AVS chính thức lên tiếng muốn giải thể công ty và trình đại hội cổ đông gần nhất thông qua giải thể công ty từ đầu tháng 3/2013. Cùng với mong muốn giải thể, AVS xin ý kiến cổ đông rút dần các nghiệp vụ kinh doanh như môi giới, bảo lãnh phát hành, tư vấn….chỉ giữ lại hoạt động tự doanh (vì công ty còn phải thanh lý các khoản đầu tư cũ).

Đến cuối tháng 3/2013, AVS chính thức được ĐHCĐ thông qua việc giải thể công ty.

Đến 25/5/2013, AVS rút hết các nghiệp vụ như đại hội cổ đông đã thông qua, chỉ giữ lại nghiệp vụ tự doanh để bán nốt cổ phiếu thu hồi tiền.

Đến 5/6/2013, AVS hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX với mức giá phiên giao dịch cuối cùng đạt 6.200 đồng/cổ phiếu.

Đến 16/12/2013, AVS chính thức công bố giải thể công ty. Thành lập ban giải thể gồm 7 người, ban thanh lý tài sản làm việc từ 1/4/2014. Thanh toán các khoản nợ thực hiện từ 1/4/2014 đến 30/6/2014.

Đến 15/10/2014, Sau gần 3 quý làm các thủ tục giải thể, công ty công bố chốt quyền thực hiện thanh toán tiền cho cổ đông do giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2014.

Đến 10/11/2014, Chứng khoán Âu Việt thanh toán tiền cho cổ đông mức 6.300 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chứng khoán Âu Việt-một doanh nghiệp niêm yết trên HNX-cần đến hơn 1 năm rưỡi để hoàn tất tiến trình giải thể, thanh toán tiền cho cổ đông.

Chứng khoán Âu Việt (AVS) là công ty chứng khoán niêm yết duy nhất giải thể khi vẫn đang niêm yết tính đến thời điểm này.

Thị trường chứng khoán chứng kiến khá nhiều công ty chứng khoán khác đã giải thể như Chứng khoán Saigon Tourist; Chứng khoán Sen Vàng; Chứng khoán Chợ Lớn…Tuy nhiên, đây đều là các công ty chứng khoán nhỏ, không niêm yết cổ phiếu, cơ cấu cổ đông cô đặc nên phán quyết giải thể không lâu và không phức tạp như Âu Việt hay, có thể tới đây sẽ là Kim Long.