Công ty Tân Đức chưa tuân thủ pháp luật!

Tối 8-4, ông Nguyễn Văn Tiều – Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An – cho biết đã nhận được chỉ đạo của Bộ Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) liên quan đến KCN Tân Đức. Hiện đơn vị này đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Long An .

Theo Bộ KH-ĐT, dựa trên báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế Long An, việc Công ty Tân Đức chưa đăng ký khung phí sử dụng hạ tầng KCN với Ban quản lý, đồng thời áp đặt mức phí hạ tầng cao so với mặt bằng chung mà không được sự thống nhất của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong KCN là chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc Công ty Tân Đức cản trở hoạt động của một số doanh nghiệp trong KCN Tân Đức như phản ánh của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An là hành động gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo tâm lý hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, cần được chấm dứt và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để sớm chấm dứt tình trạng nêu trên, tạo điều kiện cho các dự án sản xuất kinh doanh trong KCN Tân Đức hoạt động ổn định, Bộ KH-ĐT đề nghị: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu Công ty Tân Đức đăng ký khung phí sử dụng hạ tầng KCN với Ban quản lý trên cơ sở phù hợp với mặt bằng chung của khu vực và tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP, pháp luật đầu tư và pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở khung giá phù hợp đã đăng ký, Bộ KH-ĐT cũng đề nghị Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An chỉ đạo Công ty Tân Đức đạt được sự thống nhất về mức phí sử dụng hạ tầng KCN với các doanh nghiệp thứ cấp có sử dụng hạ tầng trong KCN.

Phối hợp với các sở ngành và báo cáo UBND tỉnh Long An xem xét, xử lý các hành động của Công ty Tân Đức gây khó khăn, cản trở hoạt động của các doanh nghiệp đã thuê lại đất và đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh trong KCN Tân Đức; không để xảy ra những trường hợp tương tự trong các KCN khác trên địa bàn tỉnh Long An.

Báo cáo các kết quả thực hiện các nội dung trên tới Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh Long An để tiếp tục phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện UBND tỉnh Long An cũng đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo hướng xử lý đối với Công ty Tân Đức.

Theo ông Lê Tấn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, vụ việc xảy ra ở KCN Tân Đức đã để lại hình ảnh không tốt đối với KCN Tân Đức, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư vào tỉnh Long An.