CMG: Hợp nhất 2 công ty con CMC TI và CMC Telecom

Ông Nguyễn Đức Thành, Tổng giám đốc CMC Telecom cho biết sự kiện hợp nhất nhằm mục đích quy hoạch lại các mảng hoạt động, dịch vụ trùng lắp, tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh các dịch vụ, sản phẩm tiềm năng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ hơn.

Chiều 7/1/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức công bố hợp nhất 2 công ty con CMC Telecom và CMC TI.

Hai công ty này sẽ được hợp nhất thành một công ty duy nhất hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông – Internet là Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Telecom).

Tập đoàn CMC cho biết việc hợp nhất hai công ty con là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển sắp tới của tập đoàn.

Ông Nguyễn Đức Thành, Tổng giám đốc CMC Telecom cho biết sự kiện hợp nhất nhằm mục đích quy hoạch lại các mảng hoạt động, dịch vụ trùng lắp, tối ưu hóa chi phí, đẩy mạnh các dịch vụ, sản phẩm tiềm năng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ hơn.

Mảng Viễn thông là mảng hoạt động tương đối mới mẻ của Tập đoàn CMC. Trong 4 năm gần đây, mảng hoạt động này đã đạt điểm hòa vốn (trước kế hoạch 2 năm), và bắt đầu có lợi nhuận từ năm 2012. Việc lỗ liên tục 4 năm vừa qua trong mảng viễn thông, công ty cho biết là không nằm ngoài kế hoạch đầu tư và phát triển.

Tại lễ công bố, CMC Telecom cho biết mục tiêu doanh thu tới 2015 của công ty là 1.000 tỷ đồng, có hạ tầng và dịch vụ tại 20 tỉnh thành phố lớn, đạt mục tiêu tối thiểu 250.000 khách hàng. Một trong những thành quả mới được ghi nhận gần đây là công ty đã chính thức đầu tư tăng cười băng thông quốc tế lên gấp 2 lần.

Đây là lần đầu tiên CMG công bố việc hợp nhất các công ty con. Trước đó, 2 công ty con của CMG là CMC Distribution và CMS đã thực hiện tái cơ cấu với tính chất khác đợt sáp nhập lần này. Theo đó, CMG đã nhập mảng hoạt động kinh doanh thương mại của CMS sang CMC Distribution và đổi tên CMC Distribution thành CMC P&T. CMS vẫn hoạt động độc lập, giữ nguyên thương hiệu và mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn.

Đại diện CMG cho biết dự kiến năm 2012 (kết thúc năm tài chính 31/3/2013) công ty sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đã giao phó. Theo kế hoạch, LNTT và LNST của CMG lần lượt là 36,35 tỷ đồng và 33,84 tỷ đồng.

Theo báo cáo bán niên hợp nhất soát xét, 6 tháng đầu năm, CMG lãi sau thuế 2,47 tỷ đồng, phần lãi dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 6,36 tỷ đồng.